واحد سرویس و نگهداری آسانسور

یکی از خدمات اصلی و مهم در گروه آسانسور پایتخت، سرویس و نگهداری آسانسورهای مشتریان است. این واحد متشکل از کارشناسان و تکنسین های مجرب است که در بازه های زمانی مقرر برای سرویس آسانسور به منزل مشتریان مراجعه می نمایند.

واحد سرویس و نگهداری آسانسور

1تماس تلفنی از طرف مشتری

3d small people with phone. 3d image. Isolated white background.

2- دریافت آدرس و مشخصات و اعلام قیمت نگهداری ماهانه ( با توجه به اطلاعات دریافتی از مشتری )

location

3- تعیین زمان مراجعه و هماهنگی با مشتری

time

4 – مراجعه و بازدید و تکمیل فرم پذیرش ( فرم پذیرش شامل شرح قطعات موجود در آسانسور و مشخصات مشتری است )

ghrardad

5- در صورتی که آسانسور مشکل حادی نداشته باشد قرارداد منعقد خواهد شد ، در صورتی که آسانسور دارای مشکل باشد هزینه رفع خرابی اعلام می شود .

contract01

6- سرویس ماهیانه آسانسور هر ماه در یک بازه‎ی تاریخی خواهد بود (مثال اگر در تیر ماه بیست و چهارم سرویس انجام شود در ماههای آینده نیز همان بیست و چهارم یا دو روز قبل یا بعد از آن می باشد، البته روز قبل به صورت تلفنی ساعت مراجعه سرویس با مشتری هماهنگ خواهد شد.)

improve-big-icon2

دریافت حق سرویس فقط در صورت انجام سرویس ماهانه توسط گروه آسانسور پایتخت، بصورت نقدی یا واریز بانکی می باشد توجه داشته باشید شرکت گروه آسانسور پایتخت در هر مراجعه برگه ای به مشتری خواهد داد که تمامی گزارشات و هزینه ها درآن قید شده است.

pay-bill