گروه آسانسور پایتخت در سومین نمایشگاه تخصصی بغداد در محل دائمی نمایشگاه های بغداد حضور یافته است. این نمایشگاه به صنایع تخصصی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و گروه آسانسور پایتخت در این نمایشگاه به ارائه‎ی پک آسانسوری سان تک ساخت شرکت سیما تکسان پرداخته است.

سانسور- نمایشگاه تخصصی بغداد

سانسور- نمایشگاه تخصصی بغداد

سانسور- نمایشگاه تخصصی بغداد

سانسور- نمایشگاه تخصصی بغداد