یکی از مشکلاتی که در آسانسورهایی که به صورت اسمبل قطعات صورت می‎گیرد، لرزش می‏باشد. مطمئنا کسانی که در صنعت آسانسور فعال هستند حتما بارها با مشکل فوق برخورد کرده‏اند که ممکن است حتی در برخی از موارد نیز یا مشکل حل نشده است یا علت اصلی بروز مشکل شناسایی نشده است. این مشکل فقط مختص آسانسورهای اسمبل شده نیست بلکه گاهی این مشکلات در آسانسورهای پکیج نیز رخ می‏دهد که حل آن به راحتی امکان‎پذیر نمی‎باشد.

بخش‏های مختلف حرکت آسانسور

لرزش در حرکت ممکن است در بخش‎های مختلف حرکت آسانسور اتفاق بیفتد که می‏توان به چهار ناحیه زیر تقسیم نمود:

الف) شتاب مثبت (افزاینده)

ب) سرعت ثابت

ج) شتاب منفی (کاهنده)

د) سرعت Leveling

دسته‎بندی آسانسورها از لحاظ سیستم محرک برای مقایسه مشکلات مطرح می‏گردد:

– کششی

* دو سرعته           *درایو دار (Geared ، Gearless)

– هیدرولیک

در این مطلب عوامل درایودار مدنظر می‎باشد. هر آسانسور از دو جزء مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده است که در این مقاله تمرکز بر عوامل الکتریکی بروز مشکل لرزش می‌باشد.

تشخیص جهت لرزش آسانسور به یافتن عامل اصلی آن بسیار کمک می‏کند. سه محور x,y,z معمولا در این گونه تحلیل‏ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‏گیرد.

محورهای حرکتی آسانسور

محورهای مورد بررسی

در این مطلب تمرکز اصلی روی لرزش در محور z می‏باشد اما به طور کلی ممکن است در ترکیبی از آنها وجود داشته باشد و برای داشتن کیفیت حرکتی مطلوب، باید نکات مهم هر سه محور را در راه‎اندازی و نصب آسانسور رعایت نمود.

معمولا عوامل مکانیکی در لرزش محورهای x و y اثر دارد و در لرزش در جهت محور z یا لرزش طولی آسانسور هر دو عامل مکانیکی و الکترونیکی موثر هستند.

نمودار حرکتی آسانسور

نمودار حرکتی آسانسور

عوامل بروز مشکل در ناحیه A

 1. عدم انتخاب صحیح درایو با توجه به توان سیستم (ضعیف بودن درایو)
 2. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط قدرت
 3. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط انکدر، مشکل در انکدر، کوپلینگ انکدر
 4. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای مقاومت ترمز
 5. عدم تنظیم مناسب درایو
 6. عدم توانمندی درایو در شناخت موتور

عوامل بروز مشکل در ناحیه B

 1. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط قدرت
 2. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط انکدر، مشکل در انکدر، کوپلینگ انکدر
 3. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای مقاومت ترمز
 4. عدم تنظیم مناسب درایو
 5. عدم توانمندی درایو در شناخت موتور
 6. مشکل موتور در فرکانس‎های بالا

عوامل بروز مشکل در ناحیه C

 1. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط قدرت
 2. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط انکدر، مشکل در انکدر، کوپلینگ انکدر
 3. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای مقاومت ترمز
 4. عدم تنظیم مناسب درایو
 5. عدم توانمندی درایو در شناخت موتور
 6. مشکل موتور در فرکانس‎های بالا

عوامل بروز مشکل در ناحیه D

 1. عدم انتخاب صحیح درایو با توجه به توان سیستم (ضعیف بودن درایو)
 2. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط قدرت
 3. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط انکدر، مشکل در انکدر، کوپلینگ انکدر
 4. عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای مقاومت ترمز
 5. عدم تنظیم مناسب درایو
 6. عدم توانمندی درایو در شناخت موتور
 7. مشکل موتور در فرکانس‎های پایین

راه حل‏های پیشنهادی

اگر در عوامل فوق دقت شود دیده می‎شود که رعایت شیلدینگ در هر چهار ناحیه می‏تواند عامل اصلی محسوب گردد که هر دو به عنوان اولین دلیل به بررسی جزئیات آن پرداخته می‎شود. رعایت موارد زیر باعث کاهش یا حذف عوامل موثر بر لرزش آسانسور می‎گردد.

 1. انتخاب مناسب موتور و درایو با توجه به کاربرد
 2. استفاده از موتور با برندهای معتبر که مشخصات ذکر شده آنها صحیح باشد.
 3. استفاده از درایو با برندهای معتبر به طوری که بتواند به طور دقیق موتور مدل نماید.
 4. استفاده از کابل‎های بهم تابیده شیلددار و اتصال شیلد به ارت به کمک بسط Ω برای انکدر
 5. استفاده از کابل شیلددار یا خرطومی فلزی برای خطوط قدرت از درایو به موتور و اتصال آن با بسط Ω
 6. استفاده از کابل شیلددار برای خطوط مقاومت ترمز و اتصال آن با بسط Ω به ارت
 7. تنظیم دقیق پارامترهای درایو خصوصا پارامترهای موتور، PID و …

برگرفته از : کانال آموزشی آسانسور